Staten tappar greppet om spel

Kungar, furstar och myndigheter har i alla tider försökt att kontrollera spelande på olika sätt. Idag är det dock svårt för myndigheterna i något land att utöva samma kontroll över spelandet som de kunde tidigare. 

Spel om pengar, med bl.a. tärningar, finns beskrivet i indiska skrifter från före vår tideräknings början. Världsliga och politiska auktoriteter har under lång tid försökt begränsa spelande på olika sätt, och i Västeuropa var spel om pengar förbjudet i de flesta länder under 1800-talet. Åtminstone var det så fram tills många stater drog igång ambitiösa projekt, som hotade att gräva djupa hål i statskassan.

Lösningen blev att tillåta lotterier som arrangerades av staten, för att få in pengar. På detta sätt finansierades bl.a. Stockholmsutställningen, som hölls i slutet av 1800-talet. Men lotterierna avskaffades inte när de projekt som de skulle finansiera hade genomförts, utan drevs vidare eftersom de gav stora tillskott till statskassorna. Med tiden tillkom också ytterligare spel, som vadslagning på resultatet i olika sportevenemang.

Internationellt spel

I vissa länder kan vem som helst arrangera spel om pengar, om hen först skaffar en licens för att arrangera spel. En sådan licens kan kosta en hel del pengar. I andra länder kan licensen vara billigare, åtminstone om man tillhör en viss etnisk grupp. I USA har många indianstammar fått rätten att driva casinon på sina territorier, vilket gjort att de kunnat lämna fattigdomen som de tidigare levde i.

Genom internet har det blivit möjligt för vem som helst att driva ett casino, genom att skaffa en licens i det land där villkoren är mest förmånliga. Sedan kan man driva ett virtuellt casino från en server placerad i landet.  Spelet blir då tillgängligt för en stor mängd intresserade, runt om i världen, som kan spela utan att myndigheterna lägger sig i. För även om många som bestämmer, både demokratiskt valda och despoter, inte ser med blida ögon på att inkomster från spel tillfaller någon annan än dem själva, så är det få som skulle våga stänga ner internet eller blockera spelsajterna. Den folkliga reaktionen skulle bli massiv.